LOADING...

Bài viết

Công nghệ Z-Wave

by SmartHome SIG

Z-Wave là một công nghệ truyền thông không dây sử dụng các sóng vô tuyến công suất thấp và đáng tin cậy dễ dàng truyền q

Read More

Ring Floodlight Cam

by SmartHome SIG

Ring đã sớm phát minh ra việc tích hợp hệ thống an ninh với wifi. Sản phẩm đầu tiên của họ là hệ thống chuông cửa video,

Read More