LOADING...

Chuyên mục Solar

Điện năng lượng mặt trời

Điện năng lượng mặt trời

Solar
Điện năng lượng mặt trời là việc chuyển đổi ánh sáng mặt trời thành điện, thông qua các tấm pin mặt trời để chuyển hóa quang năng thành điện năng. Khi ta kết nối trực tiếp hệ thống đó vào hệ thống điện lưới đang có sẵn s
Nước nóng năng lượng M.T

Nước nóng năng lượng M.T

Solar
Đây là hệ thống hoạt động theo nguyên lý đối lưu nhiệt tự nhiên và hiện tượng hiệu ứng lồng kính, làm nóng nước bằng cách hấp thu bức xạ mặt trời. Khi đó năng lượng mặt trời được hấp thụ tại bề mặt thiết bị sẽ đun n